انواع درن های جراحی

درن جراحی:

(به انگلیسی : Drain ) انواع دستگاه های تخلیه ترشحات در عملیات های مختلف است درن جراحی و اساس آن دستگاه مکنده است.

 

درنها

برای کمک به تخلیه خون، از ترشحات و هوای محل جراحی برای برداشتن فضای مرده و تسریع در بهبود هر دو لبه زخم استفاده می‌شود و در نتیجه از تشکیل هماتوم و سرم بعد از جراحی جلوگیری می‌شود.

همچنین نقش اساسی در جلوگیری درن جراحی از نکروز لبه های زخم و کاهش احتمال عفونت زخم و کاهش درد پس از عمل و به حداقل رساندن جای زخم دارد.

زهکشی ها عمدتاً به دو نوع اصلی تقسیم می شوند: زهکشی غیرفعال یا غیرفعال و زهکشی فعال یا فعال.

درناژهای داخلی شامل پن دی، کاروژیت (شیشه مخطط)، تی تیوب، درن جراحی آلت تناسلی و که در عمل های شکمی (برداشتن کیسه صفرا، جراحی کلیه و مثانه و …) کاربرد دارد.

 

درناژهای فعال شامل درناژ همواک برای جراحی ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، ماستکتومی و لوله های قفسه سینه برای جراحی قفسه سینه است.

درن‌ها معمولاً از طریق سوراخی در پوست نزدیک خط برش در محل جراحی وارد می‌شوند و با بخیه‌های غیرقابل جذب یا پین‌های استریل (درن پاسیو) در جای خود محکم می‌شوند یا برای ایجاد فشار منفی به یک ظرف متصل می‌شوند. (درب های فعال)

مزایای

جلوگیری از تجمع ترشحات (خون، چرک و سایر عوامل موثر بر عفونت)
جلوگیری از حفره های هوا (فضای مرده)
برای نمونه برداری از ترشحات

انواع درن جراحی

درن ها وسیله ای برای زهکشی هستند و مانند لوله های گاز و پلاستیک راهی برای خروج ترشحات از زخم یا حفره بدن ایجاد می کنند و بسته به نحوه عملکرد زهکش ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند:

زهکشی با سیستم زهکشی بسته
زهکشی با سیستم زهکشی باز

زهکشی با سیستم زهکشی بسته

در این سیستم زهکشی به محفظه ای متصل می شود که ترشحات در آن ریخته می شود. بدین ترتیب:

از انتقال عفونت از بیرون به خون جلوگیری می کند.
ترشحات قابل اندازه گیری هستند.

درناژهای درناژ بسته باید برای عفونت های مستعد عفونت مانند جراحی مغز و اعصاب ستون فقرات و استخوان ها استفاده شود.

درن جراحی چیست ؟

در عمل هایی مانند کوله سیستکتومی نیز می توان از این نوع درناژ برای اندازه گیری میزان ترشح صفرا استفاده کرد.

 

انواع زهکشی با سیستم زهکشی بسته

زهکشی مکش خلاء قابل حمل:

اگر بخواهیم زهکش ها را به این صورت طبقه بندی کنیم، می توانیم به زهکشی به نام وکیوم هموگواگ و زهکشی روی آوریم. یک کاتتر پلاستیکی سوراخ دار به کیسه مکش خلاء استریل متصل می شود. دو یا چند کانال را می توان با استفاده از اتصال Y به کیسه خلاء متصل کرد.

لوله:

یک لوله خاص، مشابه T انگلیسی، پس از کوله سیستکتومی درن جراحی در مجرای صفراوی مشترک قرار داده می شود. قرار دادن لوله به صفرا اجازه می دهد تا ظرف 6-10 روز پس از جراحی، زمانی که تخلیه طبیعی ایجاد می شود، به داخل کیسه تخلیه تخلیه شود.

زهکشی با سیستم زهکشی باز

در این سیستم، درن در تماس مستقیم با پانسمان است و تنها برای ایجاد راهی برای تخلیه ترشحات از زخم استفاده می شود.

این درن ها برای دفع غیرفعال ترشحاتی مانند چرک خون و … از زخم های باز جراحی به خصوص در موقعیت هایی که فشار بافتی یا عضلانی مثبت وجود دارد به عنوان یک ناودان موثر و مفید استفاده می شود. هنگام پانسمان باید توصیه های استریل را رعایت کرد تا انتقال عفونت به حداقل برسد.

در این روش زهکشی در تماس با پانسمان و گاز است که احتمال درن جراحی عفونت بسیار زیاد است.

انواع زهکشی با سیستم زهکشی باز:

زهکشی پن رز:

 

لوله لاستیکی مستطیلی که برای حذف ترشحات از محل عمل استفاده می شود.

این یک زهکش عمیق است که اغلب با بخیه ثابت می شود درن جراحی و به کیسه زهکشی متصل می شود. این زهکشی را می توان بعد از جراحی های بزرگ شکم استفاده کرد.

زهکشی برش خورده یا راه راه:

این زهکش به شکل یک نیم دایره آکاردئونی مکرر در امتداد درن جراحی زهکشی شکل می گیرد و موقعیتی شبیه ناودان ایجاد می کند که منجر به ریزش می شود.