اعتراض کشاورزان: اعتراض کشاورزان به قوانین مزرعه در مرز سینگو | اخبار

30 نوامبر سال 2020 ، ساعت 12:53 بعد از ظهر ISTمنبع: TNN

اعتراض کشاورزان به قوانین مزرعه در مرز سینگو در دهلی ادامه دارد. این گروه از کشاورزان در هوای سرد شب ها در جاده می خوابیدند. کشاورزان معترض پیشنهاد دولت برای گفتگو را رد کردند و گفتند ایجاد شرایط گفتگو توهین به کشاورزان است. کشاورزان در مکان های مختلف دهلی و هاریانا اعتراض می کنند. در همین حال ، امیت شاه و نارندرا سینگ تومار وزرای اتحادیه اواخر یکشنبه شب جلسه ای را در محل اقامت رئیس جمهور جی پی نادا برگزار کردند و در مورد اعتراضات در حال انجام کشاورزان گفتگو کردند.