آمیت شاه به بمبئی رسید | اخبار

16 آوریل 2023، 02:14 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر کشور اتحادیه آمیت شاه در 15 آوریل وارد بمبئی شد. اکنات شینده، رئیس ارشد ماهاراشترا و دوندرا فادناویس، معاون وزیر کشور، آمیت شاه وزیر کشور را در فرودگاه پذیرایی کردند. وی سپس درگذشت مادر وینو تاوده، دبیر کل حزب بهاراتیا جاناتا را تسلیت گفت.